GJESTERS ANSVAR

Gjest/bestiller MÅ være 22 år og er kontaktperson og ansvarlig for bestillingen, samt må være med og er ansvarlig person under oppholdet.

BETALINGSBETINGELSER

Bestillingen er bindende for begge parter når den reisende har betalt hele oppholdets kostnad.  Hele oppholdets pris må betales ved bestilling. Bestillingen annulleres automatisk hvis beløpet ikke betales innen 1 time fra bookingen er gjennomført. Ved betaling godtar den reisende de bestemmelser som gjelder for avtalen.

AVBESTILLINGSGEBYR

  • Ved avbestilling mer enn 14 dager før ankomst: Vi beholder et beløp for å dekke våre kostnader. Minimum kr 200,-
  • Ved avbestilling 14 - 5 dager før ankomst: 50% av oppholdets pris må betales.
  • Ved avbestilling fra 4 dager før ankomst, ankomstdagen eller påbegynt opphold: 100% av oppholdets pris må betales.

 UTEBLIVELSE/NO SHOW

Hvis gjesten uteblir uten å avbestille må gjesten betale det bestilte oppholdet i sin helhet.

ANDRE BETINGELSER

  • Støy og bråk i utleieenheten som er til sjenanse for våre øvrige gjester vil bli påtalt. Tas ikke påtalen til følge, vil umiddelbar utkastelse bli foretatt. Ved en slik situasjon refunderes ikke noe av beløpet for oppholdet.
  • Eget musikkanlegg er ikke tillatt.
  • Ved ødelagt inventar eller utstyr, hærverk/skade, selvforskyldt brannalarm eller mangelfull rydding vil erstatning bli avkrevd før avreise eller etterfakturert personen som er ansvarlig for bookingen.
  • Enheten må kun benyttes av det antall personer den er ment for.
  • Husdyr er ikke tillatt i Enheten.
  • Røyking er ikke tillatt i Enheten.
  • Enheten står til leietakers disposisjon i det tidspunkt som framgår av bekreftelse/faktura.

RENGJØRING

Rengjøring av enheten er obligatorisk og kommer fram på bestillingen. Dette inkluderer sengetøy og håndklær til det antall personer som leiligheten er ment for.

Gjester skal rydde ut av enheten ihht ordensregler som finnes i permen som ligger i alle enheter.

FORBEHOLD/FORCE MAJEURE

Kongsberg Booking står ikke ansvarlig for utilfredsstillende snøforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold utenfor vår kontroll. Kongsberg Booking tar forbehold om feil og endringer i våre prislister.

REKLAMSJONER/KLAGER

Eventuelle reklamasjoner under oppholdet skal fremsettes skriftlig til Kongsberg Booking på stedet. Dette må gjøres innen rimelig tid, og senest kl 10.00 dagen etter ankomst, slik kan mangelen/feilen rettes opp med minst mulig ulempe for gjesten. Manglende reklamasjon på stedet vil normalt medføre tap av retten til senere erstatningskrav. Reklamasjoner som ønskes behandlet etter avreise må være sendt skriftlig til Kongsberg Booking innen 5 dager etter avreise.